De app dient om een toonladder te kiezen / in te stellen waarnaar u kan kijken ter herinnering bij het maken van muziek. Standaard staat het ingesteld op C majeur, welke de 7 witte noten op het klavier bevat. Deze worden in het hoofdscherm aangeduid met groen omdat ze in die toonladder zitten.

Linksboven staan 2 knoppen “Majeur” en “Mineur”, die kan u gebruiken om tussen een majeur, mineur en een aangepaste toonladder te wisselen
Voor de aangepaste toonladder dient er extra instellingen te gebeuren.

Onder “Majeur” en “Mineur” staan 12 knopjes waarmee u de start noot, of sleutel van de gewenste toonladder kan kiezen.

Op het klavier eronder krijgt u, met een groene overlapping, de noten in de ingestelde toonladder te zien.
De eerste noot van de ingesteld toonladder wordt altijd aangeduid met nummer 1.
U kan de noten afspelen door er op te drukken. Dat kan ook via het computerklavier of met een aangesloten gamepad.
Onder het piano klavier op het scherm staan knoppen met het aantal mogelijke akkoorden in de ingestelde toonladder.
Met daar op te drukken, wordt dan de 1ste, 3de, 5de en mogelijk 7de noot in het rood aangeduid. De eventuele aanduiding van de 7de noot is een instelling in het instellingen scherm.
Hogere noten worden een octaaf naar beneden gezet,  in de app wordt er slechts 1 octaaf visueel getoond.

Op bovenliggende screenshot is de majeur D# toonladder ingesteld en op knop met 1 voor het eerste akkoord gedrukt. Naast de akkoorden knoppen, rechts onderaan, komt er dan het type akkoord te staan: “Majeur”, “Mineur” of “Verm” voor een verminderd akkoord.

Het is mogelijk om de volledige applicatie te bedienen met enkel een computerklavier of met enkel een gamepad.
De gamepad knoppen komen overeen met Xbox en Playstation controllers, daarom staan er hier foto’s van beide types controllers.
Men kan navigeren met de pijltjes, er wordt dan een lichtblauwe selectie aanduiding getoond rond de geselecteerde knop.
Hier is de C# knop bijvoorbeeld geslecteerd:
Spatie of enter om de geselecteerde knop in te drukken.
Dat kan ook met pijltjes van de gamepad en de A knop om te bevestigen. Indien men een pijltje indrukt gaat men in navigatie modus.

Wanneer men een scherm of popup wil dichtdoen, of uit navigatie modus wil gaan, dan kan men de cancel actie doen (B knop met gamepad, “escape” toets met keyboard)
De noten van het klavier op het scherm zijn gekoppeld aan gamepad en computer klavier knoppen indien met op het hoofdscherm zit en niet in navigatie modus.

Normale mineur en majeur toonladders hebben 7 noten.
deze hangen aan de volgende toetsen en knoppen:

L2 voor de eerste noot, L1 voor de 2de, R1 voor de 3de, R2 voor de 4de, X voor de 5de, A voor de 6de, B voor de 7de
en de klavier toetsen “s”, “d”, “f”, “g”, “h”, “j”, “k” welke naast elkaar liggen op qwerty en azerty toetsenborden.

“s” voor de eerste noot in de toonladder en dan verder naar rechts.
Het is echter ook mogelijk om de noten altijd met dezelfde toetsen af te spelen door middel van de “Noten herschikking” schakelaar op “OFF” te zetten.

L2 van een gamepad en de “s” toets van een keyboard staan dan altijd op de C noot, gamepad L1 en “d” op de D noot, gamepad R1 en “f” op de E noot, gamepad R2 en “g” op de F noot,  gamepad X en “h” klavier op de G noot, gamepad A en “j” klavier op de A noot, gamepad B en “k” klavier op de B noot.

Voor de zwarte toetsen kunnen er op een computer klavier de toetsen, die erboven liggen, gebruikt worden: “e” voor de C#  noot, “r” voor de D# noot, “y” voor de F# noot, “u” voor de G# noot en “i” voor de A# noot.

Met een gamepad kan er met het linkse knuppeltje een noot naar beneden of naar boven gegaan worden.
bv. L2 + knuppel naar boven geeft C#

Zo lang de Alle noten schakelaar op “OFF” staat, kan men slechts de met groen aangeduide noten afspelen, die in de ingestelde toonladder. Wanneer men echter alle noten wil kunnen afspelen, kan men de “Alle noten” schakelaar op “On” zetten.  Met deze instelling te doen zal de “Noten herschikking” schakelaar altijd naar “OFF” springen.

Er zijn nog verschillende extra instellingen mogelijk, via het pannenkoek knopje kan u daar geraken