Hier kan u meer instellingen doen. Alle opties die u kiest, worden onmiddellijk bewaard.

Linksboven kan u het type mineur instellen:

Standaard staat het op “Natuurlijk”, u kan het naar “Harmonisch” of “Melodisch” verzetten.

Indien men “Schakel naar aangepast” op “ON” zet, zal men in het hoofscherm een knop “Aangepast” zien, in plaats van “Mineur”, naast de “Majeur” knop waarmee u naar de ingestelde, aangepaste toonladder kan wisselen.
De aangepaste toonladder die dan wordt getoond kan men instellen in het “Aangepaste toonladder scherm“, u geraakt daar via de knop “bewerk aangepast” in het instellingen scherm

De schakelaar naast “Toon 7de akkoordnoot” zal, indien de toonladder zoveel noten heeft, de 7de noot naast de 1te, 3de en 5de akkoord noot tonen in een lichtere rode kleur.

De knop “Volledig scherm” kan wisselen tussen weergave op een volledig scherm of in een venster.

De knop “Open” naast Cirkel van de 5de zal volgend scherm tonen om te kunnen spieken welke toonladders dicht bij elkaar liggen.

U kan een andere taal kiezen door op de knop, met de huidige ingestelde taal, naast taal te drukken.
Er komt dan een popup met keuze uit “English”, “Deutsch”, “Français”, “Español” en “Nederlands”. Na een selectie gedaan te hebben dient de app opnieuw opgestart te worden om in die taal te worden weergegeven.

Na een nieuwe taalkeuze gedaan te hebben, wordt er een extra melding en knop getoond. U kan de app afsluiten door op op de knop “Stop de app” te drukken.
In de webversie dient hier ook altijd op gedrukt te worden om de instelling te bewaren en dient de pagina opnieuw te worden geladen.

De knop “Standaardwaarden” zal  volgend bevestiging scherm tonen:

“Ja”  drukken zet alle instellingen terug naar de standaardwaarden.