Hier kan u een aangepaste toonladder instellen.

De aangepaste toonladder staat hier in de sleutel van C. U kan het initialiseren in majeur of mineur om daarna aan te passen met de “ON” en “OFF” knoppen om aan te duiden of de noot in de toonladder zit of niet. In bovenstaande screenshot is C mineur aangepast.

Vanaf update 1.1 is het mogelijk om verschillende aangepaste toonladders te bewaren. U kan het een naam geven en toevoegen met “Voeg toe”. Die aangepaste toonlader heeft nu alle in dit scherm geselecteerde noten en die kunnen aangepast worden als het geselecteerd staat. De selectie keuze staat rechts naast “Mineur”. De hier geselecteerde aangepaste toonladder zal getoond worden in het hoofdscherm wanneer daar “Aangepast” wordt gekozen. “Verwijderen” zal de geselecteerde aangepaste toonladder wegdoen.

Om een aangepaste toonladder te kunnen gebruiken dient er in het instellingen scherm  “Schakel naar aangepast” op “ON” te staan. 
Daarna kan u op “Aangepast” drukken naast “Majeur” in het hoofdscherm.

Wanneer een aangepaste toonladder naam was ingegeven, zal die getoond worden naast de sleutel letter in plaats van “Aangepast”.
“Lydian” in bovenstaande schermafdruk.

Druk een sleutel knop om de aangepaste toonladder te tonen in de gewenste sleutel.